HOÀNG VY Media đăng ký chứng nhận lưu hành tự do CFS

Chứng nhận lưu hành tự do CFS (Certificate of Free Sale) là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Là một trong các loại giấy tờ quan trọng đối với sản phẩm xuất khẩu mà các thương nhân cần quan tâm, tránh tình trạng hàng hóa phải lưu kho tại hải quan gây tổn thất cho doanh nghiệp. HOÀNG VY Media sẽ tư vấn hướng dẫn đến quý doanh nghiệp quy định cũng như thủ tục thực hiện đăng ký Chứng nhận lưu hành tự do CFS như sau:

“Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS – HOÀNG VY Media thực hiện”

HOÀNG VY Media đăng ký chứng nhận lưu hành tự do CFS
HOÀNG VY Media đăng ký chứng nhận lưu hành tự do CFS

Quy trình HOÀNG VY Media thực hiện đăng ký chứng nhận lưu hành tự do CFS như sau

 • Tư vấn quy định pháp lý, Quy định và hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS
 • Tư vấn khách hàng về hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành xin làm giấy phép lưu hành sản phẩm tự do
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác đến lưu hành sản phẩm ra thị trường nước ngoài
 • Tiến hành soạn hồ sơ xin cấp giấy phép lưu hành tự do và gửi đến cho khách hàng ký tên, đóng dấu
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy lưu hành tự do sản phẩm tại cơ quan chức năng
 • Theo dõi hồ sơ và thông báo tình hình, kết quả hồ sơ đã nộp đến cho khách hàng
 • Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm và giao tận nơi cho khách hàng
 • Hoàn thành dịch vụ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do cho khách hàng và tư vấn hậu kiểm (nếu có)

⇒ Đến với dịch vụ tại HOÀNG VY Media doanh nghiệp sẽ không mất thời gian đi lại, chỉ cần cung cấp một số chứng từ HOÀNG VY sẽ tiến hành thực hiện mọi thủ tục còn lại, cũng như đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng.

⇒ Thời gian tuvangiayphepHoangVy thực hiện giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS là từ 05 đến 07 ngày làm việc (Chúng tôi có thể thực hiện nhanh theo yêu cầu của Khách hàng).

Xin chứng nhận lưu hành tự do CFS căn cứ quy định nào?

 • Căn cứ Quyết định 10/2010/QĐ-TTg
 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
 • Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
 • Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
 • Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003
 • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đối tượng áp dụng chứng nhận lưu hành tự do CFS 

» Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân, nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa.

» Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Điều kiện xin chứng nhận lưu hành tự do CFS

» Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

» Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Các thông tin trên chứng nhận lưu hành tự do CFS

1. CFS có giá trị hiệu lực trong vòng hai (02) năm kể từ ngày cấp.

2. CFS phải được làm trên giấy màu trắng, khổ A4, bằng tiếng Anh và bao gồm những thông tin tối thiểu sau:

– Tên cơ quan cấp CFS

– Số tham chiếu của CFS

– Ngày cấp của CFS

– Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS

– Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS

– Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

– Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất

– Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS

3. Những thông tin đặc thù khác của từng cơ quan cấp CFS có thể được đưa thêm vào trong CFS tùy theo yêu cầu quản lý.

4. Cơ quan cấp CFS tự in mẫu CFS của mình với đầy đủ thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu thương nhân nộp CFS theo mẫu CFS do nước đó quy định, cơ quan cấp CFS có thể cấp CFS dựa trên mẫu được yêu cầu.

Thành phần hồ sơ đầy đủ xin chứng nhận lưu hành tự do CFS

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành tự do được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.

2. Bản sao có chứng thực của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa).

3. Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS.

Thời gian xin chứng nhận lưu hành tự do CFS

» Thời gian thực hiện xin cấp giấy phép lưu hành sản phẩm là 03 – 05 ngày làm việc.

» Thời gian hiệu lực giấy phép lưu hành tự do CFS là 02 năm, tính từ ngày cấp.

Trường hợp cấp lại chứng nhận lưu hành tự do CFS

1. Trong trường hợp CFS bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân xuất khẩu có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc. Cơ quan cấp CFS cấp bản sao trên cơ sở hồ sơ được lưu tại cơ quan cấp CFS và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) trên CFS. Bản sao này mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc. Bản sao chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian CFS gốc vẫn còn hiệu lực.

2. Thời gian cấp lại CFS không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc.

Trường hợp thu hồi chứng nhận lưu hành tự do CFS

1. Cơ quan cấp CFS sẽ thu hồi CFS đã cấp trong những trường hợp sau:

– Thương nhân xuất khẩu, người đề nghị cấp CFS giả mạo chứng từ;

– CFS được cấp cho sản phẩm, hàng hóa mà sản phẩm, hàng hóa đó không phù hợp các tiêu chuẩn công bố áp dụng;

– CFS được cấp không đúng thẩm quyền;

2. Người được cấp CFS phải nộp lại CFS đã cấp cho cơ quan cấp CFS trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi của cơ quan cấp CFS. Trường hợp không thể thu hồi CFS đã cấp, cơ quan cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân liên quan về việc CFS nêu tại khoản 1 Điều này không còn giá trị hiệu lực.

Liên hệ dịch vụ đăng ký chứng nhận lưu hành sản phẩm/ thực phẩm

Trên đây là những giải đáp về Chứng nhận lưu hành tự do CFS hy vọng doanh nghiệp nắm rõ hơn để có thể thực hiện giấy phép cho sản phẩm của mình. Nếu Quý Khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy lưu hành sản phẩm NHANH CHÓNG hãy liên hệ tuvangiayphephoangvy.com số điện thoại 0938 057 445 – 0938 944 425 hoặc gửi thông tin về địa chỉ email tuvangiayphephoangvy@gmail.com để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

> Chủ đề liên quan:

Bài viết liên quan