Giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm

Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm viết tắt (CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do là một trong các loại chứng từ quan trọng đối với sản phẩm xuất khẩu mà các thương nhân cần quan tâm, tránh tình trạng hàng hóa phải lưu kho tại hải quan gây tổn thất cho doanh nghiệp. HOÀNG VY Media tư vấn pháp lý và cung cấp dịch vụ làm Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm

PHÁP LÝ giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm 

» Quyết định 10/2010/QĐ-TTg

» Luật Quản lý Ngoại thương 2017

» Nghị định 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương

“Mẫu Giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm HOÀNG VY Media thực hiện cho khách hàng”

Giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm
Giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Cơ quan thẩm quyền, cấp giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm

Dựa vào PHỤ LỤC V – DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CFS (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ). Cụ thể một số Bộ quản lý các hàng hóa như sau:

1/ Bộ Y Tế quản lý

– Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, nước khoáng thiên nhiên; thuốc lá điếu; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

– Thuốc, mỹ phẩm.

– Trang thiết bị y tế.

2/ Bộ Công Thương quản lý

– Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.

– Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

– Sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định pháp luật.

– Sản phẩm, hàng hóa khác không thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, cơ quan nêu tại Phụ lục này.

3/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

– Giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; gia súc, gia cầm, vật nuôi.

– Vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phân bón; thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản, chất bổ sung vào thức ăn thủy sản.

– Sản phẩm trong nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển nông sản, lâm sản, thủy sản, muối.

– Phụ gia, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; thuốc bảo vệ thực vật, động vật.

– Dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Điều kiện cấp giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm 

Sản phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu nước ngoài được cấp giấy phép lưu hành khi thoả mãn 2 điều kiện:

→ Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

→ Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm thương nhân làm giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm 

– Đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp CFS theo quy định.

– Nộp hồ sơ đề nghị cấp CFS cho cơ quan cấp CFS.

– Thực hiện theo yêu cầu cơ quan cấp CFS về chứng minh hàng hoá xuất khẩu đáp ứng quy định về yêu cầu cấp CFS.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với những khai báo liên quan đến đề nghị cấp CFS.

– Khi phát hiện có những sai sót trên CFS do lỗi của thương nhân, người đề nghị cấp CFS thông báo ngay cho cơ quan cấp CFS để cấp CFS mới thay thế CFS có sai sót; nộp lại CFS có sai sót cho cơ quan cấp CFS để huỷ bỏ.

– Nộp phí và lệ phí cấp CFS theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm 

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân;

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận Certificate of Free Sale (theo mẫu quy định);

– Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị và con dấu của thương nhân;

– Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân;

– Giấy ủy quyền (nếu nộp thay);

– Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc bản tự công bố;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất hoặc hợp đồng gia công;

Thời gian xin cấp giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm 

– Thời gian xin cấp (CFS) tại cơ quan nhà nước là: 04 đến 05 ngày làm việc (kể từ ngày ký nộp hồ sơ hợp lệ).

– Giấy chứng nhận này có giá trị hiệu lực trong thời hạn 02 năm, tính từ ngày cấp.

Xin cấp Certificate Of Free Sale lưu hành tự do phải có tối thiểu các thông tin sau:

– Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS.

– Số, ngày cấp CFS.

– Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

– Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

– Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

– Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS.

– Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS.

Trường hợp cấp lại giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm

1. Trường hợp CFS bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân xuất khẩu có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc. Cơ quan cấp CFS cấp bản sao trên cơ sở hồ sơ được lưu tại cơ quan cấp CFS và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) trên CFS. Bản sao mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc. Bản sao chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian CFS gốc còn hiệu lực.

2. Thời gian cấp lại CFS không quá 5 ngày, từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc.

Thu hồi giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm

1. Cơ quan cấp Certificate of Free Sale lưu hành tự do sẽ thu hồi CFS đã cấp trong những trường hợp:

– Thương nhân xuất khẩu, người đề nghị cấp CFS giả mạo chứng từ.

– CFS được cấp cho sản phẩm mà sản phẩm, hàng hóa đó không phù hợp các tiêu chuẩn công bố áp dụng.

– CFS được cấp không đúng thẩm quyền.

2. Người được cấp CFS phải nộp lại CFS đã cấp cho cơ quan cấp CFS trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi của cơ quan cấp CFS. Trường hợp không thể thu hồi CFS đã cấp, cơ quan cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân về việc CFS nêu tại khoản 1 Điều này không còn giá trị hiệu lực.

Quy trình làm giấy Certificate Of Free Sale cho sản phẩm tại HOÀNG VY Media

– Tư vấn quy định pháp lý xin Certificate of Free Sale giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm xuất khẩu.

– Tư vấn khách hàng về hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành xin giấy phép lưu hành sản phẩm.

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác đến lưu hành sản phẩm.

– Tiến hành soạn hồ sơ xin cấp giấy phép lưu hành sản phẩm; và gửi đến cho khách hàng ký tên, đóng dấu.

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy lưu hành sản phẩm tại cơ quan chức năng.

– Theo dõi hồ sơ và thông báo tình hình, kết quả hồ sơ đã nộp đến cho khách hàng.

– Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm và giao tận nơi cho khách hàng.

– Hoàn thành dịch vụ xin giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm cho khách hàng.

Thông tin liên hệ dịch vụ tại HOÀNG VY Media

Trên đây là những nội dung cần thiết khi xin cấp giấy Certificate Of Free Sale lưu hành tự do sản phẩm. Nếu Quý Doanh nghiệp có thắc mắc cần giải đáp; hoặc có nhu cầu làm giấy lưu hành tự do (CFS) NHANH CHÓNG – TRỌN GÓI; Hãy liên hệ tuvangiayphephoangvy.com qua số điện thoại 0938 057 445 – 0938 944 425 hoặc gửi thông tin về địa chỉ email tuvangiayphephoangvy@gmail.com để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Các tin liên quan

Bài viết liên quan