Dịch vụ thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm NHANH

Để sản phẩm được phép lưu thông ra thị trường nước ngoài nhanh chóng và an toàn, hãy để Chúng tôi Công ty dịch vụ tư vấn HOÀNG VY Media giúp Bạn trong việc tư vấn và thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm NHANH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo điều kiện tốt nhất để sản phẩm Bạn đến với thị trường quốc tế thời gian sớm nhất.

Giấy phép lưu hành sản phẩm (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

“Mẫu giấy phép lưu hành sản phẩm do HOÀNG VY Media thực hiện”

Dịch vụ thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm NHANH
Dịch vụ thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm NHANH (Ảnh: HOÀNG VY Media)

HOÀNG VY Media – Dịch vụ thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm NHANH 

Khi đến với dịch vụ làm Giấy phép lưu hành sản phẩm NHANH tại công ty HOÀNG VY Media bạn sẽ được tư vấn chi tiết về thành phần hồ sơ và những điều kiện xin giấy phép, cụ thể như sau:

› Bước 1: HOÀNG VY Media tiếp nhận thông tin về việc đăng ký giấy phép lưu hành sản phẩm

› Bước 2: Tư vấn quy định, thủ tục và điều kiện khi xin giấy phép lưu hành sản phẩm, hàng hoá

› Bước 3: Kiểm tra các hồ sơ pháp lý như: giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm,… và những giấy tờ liên quan khác

› Bước 4: Hoàn tất hồ sơ xin giấy phép lưu hành sản phẩm và gửi đến khách hàng ký tên, đóng dấu

› Bước 5: Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép lưu hành sản phẩm tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

› Bước 6: Theo dõi hồ sơ và thông báo tình hình, kết quả hồ sơ đã nộp đến khách hàng

› Bước 7: Đại diện khách hàng nhận giấy phép lưu hành sản phẩm và gửi đến khách hàng

› Bước 8: Hoàn tất dịch vụ xin giấy phép lưu hành sản phẩm và tư vấn hậu kiểm về sau

♦♦♦ Khi sử dụng dịch vụ làm giấy phép lưu hành sản phẩm tại HOÀNG VY Media, nếu Bạn chưa có bất kỳ loại giấy phép nào – Chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ các giấy phép, để Quý doanh nghiệp có đủ giấy tờ pháp lý xuất khẩu hàng hoá.

Xin giấy phép lưu hành sản phẩm căn cứ quy định nào?

  • Căn cứ Quyết định 10/2010/QĐ-TTg
  • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
  • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
  • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
  • Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
  • Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
  • Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003
  • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đối tượng áp dụng giấy phép lưu hành sản phẩm

» Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân, nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa.

» Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Điều kiện xin giấy phép lưu hành sản phẩm

» Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

» Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Các thông tin trên giấy phép lưu hành sản phẩm

1. CFS có giá trị hiệu lực trong vòng hai (02) năm kể từ ngày cấp.

2. CFS phải được làm trên giấy màu trắng, khổ A4, bằng tiếng Anh và bao gồm những thông tin tối thiểu sau:

– Tên cơ quan cấp CFS

– Số tham chiếu của CFS

– Ngày cấp của CFS

– Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS

– Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS

– Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

– Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất

– Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS

3. Những thông tin đặc thù khác của từng cơ quan cấp CFS có thể được đưa thêm vào trong CFS tùy theo yêu cầu quản lý.

4. Cơ quan cấp CFS tự in mẫu CFS của mình với đầy đủ thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu thương nhân nộp CFS theo mẫu CFS do nước đó quy định, cơ quan cấp CFS có thể cấp CFS dựa trên mẫu được yêu cầu.

Thành phần hồ sơ đầy đủ xin giấy phép lưu hành sản phẩm

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành tự do được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.

2. Bản sao có chứng thực của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa).

3. Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS.

Thời gian xin giấy phép lưu hành sản phẩm

» Thời gian thực hiện xin cấp giấy phép lưu hành sản phẩm là 03 – 05 ngày làm việc.

» Thời gian hiệu lực giấy phép lưu hành tự do CFS là 02 năm, tính từ ngày cấp.

Trường hợp cấp lại giấy phép lưu hành sản phẩm

1. Trong trường hợp CFS bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân xuất khẩu có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc. Cơ quan cấp CFS cấp bản sao trên cơ sở hồ sơ được lưu tại cơ quan cấp CFS và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) trên CFS. Bản sao này mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc. Bản sao chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian CFS gốc vẫn còn hiệu lực.

2. Thời gian cấp lại CFS không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc.

Trường hợp thu hồi giấy phép lưu hành sản phẩm

1. Cơ quan cấp CFS sẽ thu hồi CFS đã cấp trong những trường hợp sau:

– Thương nhân xuất khẩu, người đề nghị cấp CFS giả mạo chứng từ;

– CFS được cấp cho sản phẩm, hàng hóa mà sản phẩm, hàng hóa đó không phù hợp các tiêu chuẩn công bố áp dụng;

– CFS được cấp không đúng thẩm quyền;

2. Người được cấp CFS phải nộp lại CFS đã cấp cho cơ quan cấp CFS trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi của cơ quan cấp CFS. Trường hợp không thể thu hồi CFS đã cấp, cơ quan cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân liên quan về việc CFS nêu tại khoản 1 Điều này không còn giá trị hiệu lực.

Liên hệ dịch vụ LÀM NHANH giấy phép lưu hành sản phẩm

Nếu Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm NHANH hãy liên hệ HOÀNG VY Media website tuvangiayphephoangvy.com các số điện thoại 0938 057 445 – 0938 944 425 hoặc gửi thông tin về địa chỉ email tuvangiayphephoangvy@gmail.com để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

> Chủ đề liên quan:

Bài viết liên quan