HOÀNG VY Media tư vấn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm, xác nhận doanh nghiệp chủ cơ sở tuân thủ quy định trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh sản xuất chế biến thực phẩm. Theo đó, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là một trong những tài liệu cần có để tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm.

Căn cứ pháp lý tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm 

⇒ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

⇒ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP

“Mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm HOÀNG VY Media thực hiện cho khách hàng”

Tư vấn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
HOÀNG VY Media tư vấn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Các bước đăng ký tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Bước 1: Cá nhân nộp giấy đăng ký Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm tại Ban An toàn thực phẩm hoặc Chi Cục An toàn thực phẩm.

Bước 2: Ban An toàn thực phẩm hoặc Chi Cục An toàn thực phẩm sẽ gửi thông báo về thời gian và địa điểm học cho Cá nhân/Tổ chức đã nộp đơn tham gia lớp tập huấn.

Bước 3: Cá nhân/Tổ chức nhận được thông báo phải tham gia đầy đủ khóa học, tham gia các kỳ kiểm tra đầu vào và đầu ra theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Sau khi hoàn thành khóa học nếu học viên đạt tiêu chuẩn và nộp đủ lệ phí sẽ được Ban An toàn thực phẩm hoặc Chi Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Nếu không đạt sẽ phải tham gia khóa học tập huấn sau.

Lý do doanh nghiệp phải tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

  • Trang bị kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)
  • Hiểu được các biện pháp đảm bảo (VSATTP)
  • Tìm hiểu các quy định của pháp luật về điều kiện VSATTP từ đó tránh vi phạm quy định VSATTP
  • Trang bị những kiến thức cần thiết để người sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu nguyên liệu ban đầu, trong quá trình sản xuất cho đến lưu thông sản phẩm
  • Là một trong những tài liệu cần thiết cho việc xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Thông tin liên hệ dịch vụ tại HOÀNG VY Media

Nếu có thắc mắc về đăng ký Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm hay làm Giấy phép ATTP ; Quý doanh nghiệp hãy liên hệ HOÀNG VY Media để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, được thực hiện dịch vụ làm Giấy phép CHI PHÍ PHÙ HỢP. Vui lòng liên hệ tuvangiayphephoangvy.com số điện thoại 0938 057 445 – 0938 944 425 hoặc gửi thông tin về địa chỉ email tuvangiayphephoangvy@gmail.com để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

> Chủ đề liên quan:

Bài viết liên quan