Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm có tên tiếng Anh – Certificate of Free Sale ghi tắt – CFS là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu, sản phẩm ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Để sản phẩm được xuất khẩu thuận lợi, theo đúng quy định pháp luật, ngoài yếu tố chất lượng; phải kèm theo những giấy tờ hồ sơ yêu cầu từ phía nhập khẩu. Một trong số đó là Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm. Hãy cùng HOÀNG VY Media tìm hiểu những nội dung dưới đây nhé!

“Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do – HOÀNG VY Media thực hiện cho sản phẩm của Quý khách”

Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Căn cứ làm giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm 

 • Căn cứ Quyết định 10/2010/QĐ-TTg
 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
 • Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
 • Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
 • Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003
 • Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Làm giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm – áp dụng đối tượng:

– Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân, nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa.

– Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Điều kiện xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm

Sản phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu sang các nước ngoài được cấp giấy phép lưu hành khi thỏa mãn 2 điều kiện:

– Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

– Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Các thông tin trên giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm

1. CFS có giá trị hiệu lực trong vòng hai (02) năm kể từ ngày cấp.

2. CFS phải được làm trên giấy màu trắng, khổ A4, bằng tiếng Anh và bao gồm những thông tin tối thiểu sau:

– Tên cơ quan cấp CFS

– Số tham chiếu của CFS

– Ngày cấp của CFS

– Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS

– Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS

– Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

– Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất

– Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS

3. Những thông tin đặc thù khác của từng cơ quan cấp CFS có thể được đưa thêm vào trong CFS tùy theo yêu cầu quản lý.

4. Cơ quan cấp CFS tự in mẫu CFS của mình với đầy đủ thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu thương nhân nộp CFS theo mẫu CFS do nước đó quy định, cơ quan cấp CFS có thể cấp CFS dựa trên mẫu được yêu cầu.

Hồ sơ ĐẦY ĐỦ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành tự do sản phẩm xuất khẩu (theo mẫu quy định)
 • Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bản tự công bố sản phẩm 
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (đối với lô hàng xuất khẩu)
 • Giấy chứng nhận vệ sinh An toàn thực phẩm tại nơi sản xuất (hoặc hợp đồng gia công/hợp đồng mua bán nếu đươn vị không trực tiếp sản xuất)
 • Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS

Thời gian xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm

– Thời gian thực hiện xin cấp giấy phép lưu hành sản phẩm là 03 – 05 ngày làm việc

– Thời gian hiệu lực giấy phép lưu hành tự do CFS là 02 năm, tính từ ngày cấp

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm

⇔ Trong trường hợp CFS bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, thương nhân xuất khẩu có thể nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc. Cơ quan cấp CFS cấp bản sao trên cơ sở hồ sơ được lưu tại cơ quan cấp CFS và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) trên CFS. Bản sao này mang ngày cấp và thời hạn hiệu lực của bản CFS gốc. Bản sao chứng thực này được cấp trong khoảng thời gian CFS gốc vẫn còn hiệu lực.

⇔ Thời gian cấp lại CFS không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ thời điểm người đề nghị cấp CFS nộp đơn gửi cơ quan cấp CFS đề nghị cấp bản sao chứng thực của CFS gốc.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm

⇔ Cơ quan cấp CFS sẽ thu hồi CFS đã cấp trong những trường hợp sau:

– Thương nhân xuất khẩu, người đề nghị cấp CFS giả mạo chứng từ;

– CFS được cấp cho sản phẩm, hàng hóa mà sản phẩm, hàng hóa đó không phù hợp các tiêu chuẩn công bố áp dụng;

– CFS được cấp không đúng thẩm quyền;

⇔ Người được cấp CFS phải nộp lại CFS đã cấp cho cơ quan cấp CFS trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi của cơ quan cấp CFS. Trường hợp không thể thu hồi CFS đã cấp, cơ quan cấp CFS ra thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân liên quan về việc CFS nêu tại khoản 1 Điều này không còn giá trị hiệu lực.

Dịch vụ chuyên thực hiện giấy phép lưu hành sản phẩm NHANH TOÀN QUỐC

HOÀNG VY Media là đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm nghiệm, công bố và xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm thực phẩm xuất khẩu. Quý doanh nghiệp có thắc mắc cần giải đáp, hoặc có nhu cầu làm giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm NHANH CHÓNG – UY TÍN; Vui lòng liên hệ tuvangiayphephoangvy.com qua các số điện thoại 0933 277 479 – 0937 832 479 hoặc gửi thông tin email tuvangiayphephoangvy@gmail.com để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Tin liên quan:

Bài viết liên quan