Giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn

Cơ quan Nhà nước Việt Nam có những quy định và thủ tục pháp lý bắt buộc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm phải tuân theo. Để hợp pháp hóa luật định ban hành, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn cần phải thực hiện đầy đủ giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn. Vậy những giấy phép nào giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm tinh bột Sắn lưu hành thị trường tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường thế giới đúng quy định? Hãy cùng HOÀNG VY Media theo dõi bài viết dưới đây nhé!

“HOÀNG VY Media thực hiện TRỌN GÓI giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn”

Giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn
Giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn tại Việt Nam

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(có đăng ký ngành nghề sản xuất/mua bán/kinh doanh thực phẩm-tinh bột Sắn)

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toan toàn thực phẩm tại nơi sản xuất/đóng gói tinh bột Sắn

3/ Kiểm nghiệm sản phẩm tinh bột Sắn

4/ Tự công bố sản phẩm tinh bột Sắn

Giấy phép xuất khẩu tinh bột Sắn các đơn vị nhập khẩu thường yêu cầu

Có 02 giấy phép xuất khẩu tinh bột Sắn cơ bản mà các nước nhập khẩu thường yêu cầu khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thực phẩm.

1/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) xuất khẩu tinh bột Sắn

2/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) xuất khẩu tinh bột Sắn

Quy trình thủ tục đăng ký giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn

Thứ nhất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; là điều kiện cần và đủ để cá nhân/tổ chức hoạt động; trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Đây là một trong các loại giấy phép để lưu hành sản phẩm tinh bột Sắn cần đăng ký.

– Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành lập Hộ Kinh doanh tại UBND Quận/Huyện.

– Thời gian lập giấy phép kinh doanh từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Thành phần hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh >> Tham khảo tại đây

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Thứ hai, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

– Thực hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm căn cứ Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Thời gian thực hiện giấy chứng nhận ATTP từ 20-25 ngày làm việc, đăng ký tại Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm/Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian hiệu lực là 3 năm.

Điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký giấy chứng nhận ATTP >> Xem chi tiết

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất/đóng gói thực phẩm
Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Thứ ba, Kiểm nghiệm sản phẩm

– Kiểm nghiệm sản phẩm nhằm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm theo luật.

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm tinh bột Sắn để tiến hành thử nghiệm.

– Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam.

– Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm để kiểm nghiệm (kiểm nghiệm tại trung tâm Bộ Y tế công nhận/chỉ định).

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm từ 05 đến 07 ngày làm việc.

Thứ tư, Tự công bố sản phẩm

– Công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP tại Ban quản lý an toàn thực phẩm hoặc Chi Cục vệ sinh an toàn  thực phẩm nếu cơ sở ở tỉnh thành.

– Hồ sơ công bố sản phẩm tinh bột Sắn:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm tinh bột Sắn

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

+ Nhãn sản phẩm (nếu có)/Thông tin chi tiết về sản phẩm

– Thời gian đăng ký công bố chất lượng sản phẩm từ 03 đến 05 ngày làm việc.

Mẫu Kết quả thử nghiệm và Bản tự công bố sản phẩm
Mẫu Kết quả thử nghiệm và Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS)

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do căn cứ Quyết định 10/2010/QĐ-TTg; Là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận sản phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu; Giấy phép được cấp khi có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu hoặc từ phía đơn vị nước nhập khẩu; Là một trong những điều kiện cần và đủ để thông quan khi xuất khẩu.

– Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ISO 22000/hoặc HACCP
**Trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất cần cung cấp hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua bán.

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (còn thời hạn 12 tháng)

+ Hồ sơ tự công bố sản phẩm

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do xuất khẩu thực phẩm
Mẫu giấy chứng nhận lưu hành tự do xuất khẩu thực phẩm (Ảnh: HOÀNG VY Media)

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại cơ quan nhà nước từ 7-10 ngày làm việc.

– Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do là 02 năm, kể từ ngày cấp.

– Cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do: Bộ Công Thương.

Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC)

– Giấy chứng nhận y tế căn cứ Thông tư 52/2015/TT-BYT được cấp bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế; Là chứng thư xuất khẩu mà cơ quan thông quan hay phía đơn vị nhập khẩu yêu cầu cung cấp; Chứng nhận y tế được cấp cho tất cả các loại thực phẩm sản xuất tại Việt Nam khi có nhu cầu xuất khẩu.

– Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu (còn thời hạn 12 tháng)
**Phiếu kết quả kiểm nghiệm thể hiện thông tin về tên mặt hàng; số lô; ngày sản xuất; hạn sử dụng/Kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm được Bộ Y tế công nhận hoặc chỉ định.

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ISO 22000/hoặc HACCP

+ Nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

Mẫu Health Certificate giấy chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu
Mẫu Health Certificate giấy chứng nhận y tế thực phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀNG VY Media)

– Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận Health Certificate từ 07 đến 10 ngày làm việc.

– Hiệu lực giấy chứng nhận Health Certificate là 02 năm, kể từ ngày cấp.

Ngoài các giấy phép để lưu hành tinh bột Sắn/sản phẩm khác nêu trên, để phát triển kinh doanh hàng hóa thực phẩm và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp nên tiến hành các thủ tục sau:

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu để được sự bảo hộ độc quyền đối với logo; nhãn hiệu của cơ sở kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu (Ảnh: HOÀNG VY Media)

– Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như được người tiêu dùng biết đến với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch /iCheck
Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch /iCheck (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Liên hệ dịch vụ thực hiện TRỌN GÓI các giấy phép

Sử dụng dịch vụ làm giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh tinh bột Sắn tại HOÀNG VY Media, nếu quý khách chưa có bất kỳ loại giấy phép nào; Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các giấy phép để khách hàng có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động sản xuất kinh doanh lưu hành hàng hóa ra thị trường trong và ngoài nước đúng luật định.

Để mặt hàng của doanh nghiệp được hợp pháp lưu thông thị trường trong nước cũng như xuất khẩu nhanh chóng và an toàn, hãy để HOÀNG VY Media hỗ trợ quý doanh nghiệp trong việc tư vấn và thực hiện đầy đủ các giấy phép với dịch vụ TRỌN GÓI – NHANH CHÓNG – CHI PHÍ PHÙ HỢP. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ thông tin:

HOTLINE: 0933 277 479 0937 832 479

Website: www.tuvangiayphephoangvy.com

Email: tuvangiayphephoangvy@gmail.com
hotro@tuvangiayphephoangvy.com

 

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan