Thủ tục hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

“Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”. Đăng ký bản quyền tác giả là việc tác giả/chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm sáng tạo. Đăng ký quyền tác giả là biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả/người sáng tạo ra tác phẩm.

Cơ sở pháp lý đăng ký bản quyền tác giả

– Luật 50/2005/QH11 ban hành ngày 29-11-2005.

– Luật 36/2009/QH12 ban hành ngày 19-06-2009.

– Nghị định 22/2018/NĐ-CP ban hành ngày 22-02-2018.

– Thông tư 211/2016/TT-BTC ban hành ngày 10-11-2016.

Những lợi ích đăng ký quyền tác giả

– Đăng ký bản quyền tác giả đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm.

– Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, Giấy chứng nhận đăng ký này là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm.

– Bảo vệ sự toàn vẹn cho tác phẩm, ngăn chặn các hành vi cắt xén, sao chép tác phẩm.

– Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cũng là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm, được sử dụng khi định giá tài sản của công ty trong trường hợp cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

– Cuối cùng, việc đăng ký còn có ý nghĩa là giúp cho chủ sở hữu tiến hành một số thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đăng ký quyền tác giả để được pháp luật bảo hộ
Đăng ký quyền tác giả để được pháp luật bảo hộ (Ảnh: Hoàng Vy)

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.
b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác.
c) Tác phẩm báo chí.
d) Tác phẩm âm nhạc.
đ) Tác phẩm sân khấu.
e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng.
h) Tác phẩm nhiếp ảnh.
i) Tác phẩm kiến trúc.
k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.
l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.
m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Trình tự đăng ký bản quyền tác giả

» Thủ tục đăng ký quyền tác giả:
– Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
– Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

» Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã.

» Cơ quan có thẩm quyền: Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

» Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả.

Thành phần hồ sơ đăng ký quyền tác giả

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

» Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả;

» Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký quyền tác giả đúng luật định;

» Đại diện nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

» Theo dõi tiến trình đến khi cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Liên hệ dịch vụ đăng ký bản quyền

Với sự chuyên nghiệp, nhanh chóng; Công ty tư vấn Hoàng Vy hỗ trợ khách hàng toàn quốc hoàn thành nhanh Đăng ký bản quyền tác giả hay các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký sở hữu trí tuệ cũng như giấy phép lưu hành sản phẩm trong nước và xuất nhập khẩu. Vui lòng liên hệ Hoàng Vy tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tel: 0933277479 – 0937832479 – 0902277637

Email: hotro@tuvangiayphephoangvy.com

Email: tuvangiayphephoangvy@gmail.com

Website: www.tuvangiayphephoangvy.com

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan