Giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị) kinh doanh hợp pháp

Cùng Hoàng Vy tìm hiểu về Giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị) kinh doanh hợp pháp tại thị trường Việt Nam cũng như xuất khẩu hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị) ra thị trường quốc tế cần những giấy phép gì nhé!

Mục lục bài viết:

Quy định về giấy phép cho tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Hoàng Vy làm nhanh giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu (gia vị)
Hoàng Vy làm nhanh giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu (gia vị)

⇒ Giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu (gia vị) hợp pháp lưu hành tại Việt Nam:
» Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
» Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP).
» Giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).
» Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000).
» Kiểm nghiệm sản phẩm.
» Tự công bố sản phẩm.
» Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm.
» Đăng ký nhãn hiệu – bảo hộ thương hiệu.
» Đăng ký quyền tác giả – bản quyền nhãn hiệu.

⇒ Giấy phép xuất khẩu hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị):
» Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).
» Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate).

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Việc đăng ký kinh doanh giúp chủ đầu tư hoạt động hợp pháp và hạn chế rủi ro liên quan đến pháp lý. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện sự công nhận của Nhà nước với sự ra đời của một thực thể kinh doanh, là chứng nhận hợp pháp ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu, là căn cứ pháp lý xác thực hoạt động kinh doanh hợp pháp.

>>> Dịch vụ làm nhanh giấy phép hộ kinh doanh

Hoàng Vy làm nhanh giấy phép hộ kinh doanh
Hoàng Vy làm nhanh giấy phép hộ kinh doanh

>>> Dịch vụ làm nhanh giấy phép doanh nghiệp (thành lập công ty)

Hoàng Vy làm nhanh giấy phép doanh nghiệp (thành lập công ty)
Hoàng Vy làm nhanh giấy phép doanh nghiệp (thành lập công ty)

2/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất/đóng gói hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm căn cứ Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12, Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Giấy phép an toàn thực phẩm đảm bảo cho sản xuất kinh doanh thực phẩm được hợp pháp, đáp ứng yêu cầu pháp lý về sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

>>> Dịch vụ làm nhanh giấy an toàn thực phẩm sản xuất/đóng gói hạt tiêu, bột tiêu (gia vị)

Hoàng Vy làm nhanh giấy phép an toàn thực phẩm
Hoàng Vy làm nhanh giấy phép an toàn thực phẩm

3/ HACCP Giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn cơ sở sản xuất/đóng gói hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

HACCP là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. HACCP thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. Các nguyên lý của HACCP được thống nhất trên toàn thế giới. HACCP áp dụng trong tất cả các ngành sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Hệ thống này áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm đang tiêu thụ trên thị trường cũng như cho các sản phẩm mới.

>>> Dịch vụ làm nhanh HACCP sản xuất/đóng gói hạt tiêu, bột tiêu (gia vị)

Hoàng Vy làm nhanh HACCP cơ sở sản xuất thực phẩm
Hoàng Vy làm nhanh HACCP cơ sở sản xuất thực phẩm

4/ ISO 22000 Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất/đóng gói hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Chứng nhận ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, được công nhận, cấp phép và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

>>> Dịch vụ làm nhanh ISO 22000 sản xuất/đóng gói hạt tiêu, bột tiêu (gia vị)

Hoàng Vy làm nhanh ISO 22000 cơ sở sản xuất thực phẩm
Hoàng Vy làm nhanh ISO 22000 cơ sở sản xuất thực phẩm

5/ Kiểm nghiệm chất lượng hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Kiểm nghiệm là hình thức kiểm soát và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm là “bắt buộc” và tuân theo quy định pháp luật ban hành. Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm theo quy định quy chuẩn sản phẩm. Thông qua kết quả kiểm nghiệm với các chỉ tiêu an toàn, doanh nghiệp có thể tự tin cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ việc công bố chất lượng sản phẩm cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm.

Hạt tiêu, Bột tiêu kiểm nghiệm chất lượng làm công bố
Hạt tiêu, Bột tiêu kiểm nghiệm chất lượng làm công bố

6/ Tự công bố hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Tự công bố thực phẩm sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu là thủ tục bắt buộc của mỗi đơn vị sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh phân phối khi đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Ngoài tuân thủ quy định, công bố chất lượng thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

>>> Dịch vụ làm nhanh kiểm nghiệm và công bố hạt tiêu, bột tiêu (gia vị)

Hoàng Vy làm nhanh công bố sản phẩm
Hoàng Vy làm nhanh công bố sản phẩm

7/ Giấy chứng nhận mã số mã vạch hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Quét mã vạch sản phẩm là cách thức tối giản nhất để người dùng xác định được hàng thật hay hàng giả, hàng nhái. Một sản phẩm chất lượng được phép lưu thông trên thị trường phải có mã số mã vạch được đăng ký và cấp giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mã số Mã vạch giúp doanh nghiệp sản xuất và nhà nước dễ dàng quản lý sản phẩm lưu hành. Đăng ký mã số mã vạch để sản phẩm phân phối vào siêu thị, cửa hàng sử dụng máy quét mã vạch,.. Mã số Mã vạch là tiền đề của tra cứu truy xuất nguồn gốc thông tin sản phẩm, đáp ứng yêu cầu lưu hành sản phẩm trong nước và quốc tế.

>>> Dịch vụ làm nhanh mã số mã vạch hạt tiêu, bột tiêu (gia vị)

Hoàng Vy làm nhanh mã số mã vạch cho sản phẩm
Hoàng Vy làm nhanh mã số mã vạch cho sản phẩm

8/ Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Do đó, đăng ký nhãn hiệu hay Bảo hộ thương hiệu đối với các cá nhân hay tổ chức kinh doanh là việc làm tiên quyết để đảm bảo độc quyền sở hữu nhãn hiệu. Quyền sở hữu nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

>>> Dịch vụ làm nhanh đăng ký thương hiệu hạt tiêu, bột tiêu (gia vị)

Hoàng Vy làm nhanh đăng ký thương hiệu
Hoàng Vy làm nhanh đăng ký thương hiệu

9/ Giấy chứng nhận quyền tác giả thương hiệu hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị)

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đăng ký quyền tác giả (bản quyền) là việc tác giả/chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm sáng tạo. Đăng ký quyền tác giả là biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả/người sáng tạo ra tác phẩm.

>>> Dịch vụ làm nhanh chứng nhận quyền tác giả thương hiệu hạt tiêu, bột tiêu (gia vị)

Hoàng Vy làm nhanh đăng ký quyền tác giả
Hoàng Vy làm nhanh đăng ký quyền tác giả

10/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do hạt tiêu- bột tiêu (sản phẩm gia vị) xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do căn cứ pháp lý Quyết định Số 10/2010/QĐ-TTg là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận sản phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành tự do được cấp khi có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu hoặc từ phía đơn vị nước nhập khẩu, là một trong những điều kiện cần và đủ để hàng hóa thông quan khi xuất khẩu.

>>> Dịch vụ làm nhanh chứng nhận lưu hành tự do hạt tiêu, bột tiêu (gia vi) xuất khẩu

Hoàng Vy làm nhanh cfs giấy lưu hành tự do
Hoàng Vy làm nhanh cfs giấy lưu hành tự do

11/ Giấy chứng nhận y tế hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị) xuất khẩu

Giấy chứng nhận y tế căn cứ Thông tư 52/2015/TT-BYT được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Chứng nhận y tế là chứng thư xuất khẩu cần xuất trình khi thông quan mà hải quan cũng như đơn vị nước nhập khẩu thường yêu cầu.

>>> Dịch vụ làm nhanh chứng nhận y tế hạt tiêu, bột tiêu (gia vị) xuất khẩu

Hoàng Vy làm nhanh giấy chứng nhận y tế
Hoàng Vy làm nhanh giấy chứng nhận y tế

Vì sao sản xuất kinh doanh hạt tiêu-bột tiêu cần phải có đủ các giấy tờ pháp lý?

» Tuân thủ luật định, đáp ứng yêu cầu pháp lý về sản xuất kinh doanh thực phẩm.

» Để hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị) được phép lưu hành và kinh doanh hợp pháp.

» Hạt tiêu-Bột tiêu đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được đưa vào siêu thị.

» Khẳng định chất lượng sản phẩm, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

» Khách hàng tin dùng sản phẩm có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo đúng quy định.

» Nâng tầm uy tín của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. 

Dịch vụ xin cấp giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị) tại Hoàng Vy

» Tư vấn pháp lý về giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu (gia vị) lưu hành trong và ngoài nước.

» Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu xin cấp các giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu theo đúng quy định.

» Đánh giá tính pháp lý các tài liệu do khách hàng cung cấp, tư vấn hiệu chỉnh nếu có sai sót.

» Soạn thảo hồ sơ xin cấp các giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu đúng theo yêu cầu Nhà nước.

» Hoàng Vy đại diện nộp hồ sơ và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

» Nhận kết quả tại cơ quan chức năng và bàn giao các giấy phép tận nơi cho quý khách hàng.

Lợi ích dùng dịch vụ làm giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu tại Hoàng Vy

» Đảm bảo thành công 100%.

» Thời gian nhanh chóng.

» Tối ưu nhất mọi thủ tục.

» Phí tốt kèm nhiều ưu đãi.

» Chế độ hậu mãi tốt nhất.

Liên hệ Hoàng Vy làm nhanh trọn bộ giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu

Quý khách hàng có nhu cầu làm Giấy phép cho hạt tiêu-bột tiêu (sản phẩm gia vị) hợp pháp kinh doanh tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu hãy liên hệ HOÀNG VY với kinh nghiệm chuyên môn thuộc lĩnh vực hỗ trợ xin cấp NHANH TRỌN BỘ các giấy phép. Cam kết mang đến dịch vụ chất lượng với phí hợp lý và thủ tục nhanh gọn!

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG VY MEDIA

Hotline: 0933277479 – 0937832479

Email: tuvangiayphephoangvy@gmail.com

Website: www.tuvangiayphephoangvy.com

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan