Giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn

HOÀNG VY Media thông tin đến quý doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn về việc xin cấp những giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn, đơn vị kinh doanh cần thực hiện đầy đủ để hợp pháp hóa hoạt động sản xuất và lưu hành sản phẩm thực phẩm ra thị trường Việt Nam và xuất khẩu đúng luật định. Mời quý doanh nghiệp cùng theo dõi bài đọc dưới đây!

Thực phẩm chế biến sẵn đông lạnh như các loại sản phẩm cá viên; bò biên; tôm viên; chả giò… cơ sở sản xuất doanh nghiệp kinh doanh cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Đồng thời tiến hành xin các giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn theo quy định.

Tư vấn đầy đủ các loại giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toan toàn thực phẩm 

3/ Kiểm nghiệm sản phẩm 

4/ Công bố chất lượng sản phẩm

⇔ Thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn, xuất khẩu thị trường nước ngoài, cần đăng ký 02 giấy phép sau:

5/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificata Of Free Sale – CFS) 

6/ Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) 

Quy trình xin các giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn 

“HOÀNG VY Media thực hiện TRỌN GÓI giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn”

Giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn
Giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Thứ Nhất, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là điều kiện cần và đủ để cá nhân/tổ chức hoạt động; trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Đây là một trong các loại giấy phép để lưu hành sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn cần đăng ký.

– Thực hiện giấy phép đăng ký kinh doanh căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Quản lý thuế; và các văn bản liên quan khác.

– Nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư hoặc trường hợp thành lập Hộ Kinh Doanh cá thể nộp tại UBND Quận/Huyện.

Lưu ý: Trên giấy phép kinh doanh phải có ngành nghề sản xuất và kinh doanh thực phẩm

– Thời gian lập giấy phép kinh doanh từ 05 đến 07 ngày làm việc.

– Thành phần hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh >> Tham khảo tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Thứ Hai, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

– Thực hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm căn cứ Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Thời gian thực hiện giấy chứng nhận ATTP từ 25 đến 30 ngày làm việc, đăng ký tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm/Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời gian hiệu lực là 3 năm.

– Điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký giấy chứng nhận ATTP >> Xem chi tiết

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất/đóng gói thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Thứ Ba, Kiểm nghiệm sản phẩm 

– Kiểm nghiệm sản phẩm nhằm đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm theo luật định.

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn để tiến hành thử nghiệm.

– Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm dựa vào quy chuẩn của sản phẩm theo quy định Việt Nam.

– Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm để kiểm nghiệm.

Lưu ý: Kiểm nghiệm tại trung tâm được nhà nước công nhận/chỉ định

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm từ 05 đến 07 ngày làm việc.

Thứ tư, Công bốchất lượng sản phẩm 

– Công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP tại Ban quản lý an toàn thực phẩm hoặc tại Chi cục vệ sinh an toàn  thực phẩm nếu cơ sở của bạn ở tỉnh thành.

– Hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Nhãn sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn (nếu có)/Thông tin chi tiết về sản phẩm

– Thời gian đăng ký công bố chất lượng sản phẩm từ 03 đến 05 ngày làm việc.

Kết quả kiểm nghiệm & Bản tự công bố sản phẩm
Kết quả kiểm nghiệm & Bản tự công bố sản phẩm (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Thứ năm, Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) 

Chứng nhận y tế là chứng thư xuất khẩu mà cơ quan thông quan hay từ phía đơn vị nhập khẩu yêu cầu cung cấp. Chứng nhận y tế được cấp cho tất cả các loại thực phẩm được sản xuất tại Việt Nam được cấp bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận y tế sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn

 •  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 •  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất/đóng gói sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn
 •  Nhãn chính sản phẩm

– Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy chứng nhận Health Certificate từ 07 đến 10 ngày làm việc.

– Hiệu lực giấy chứng nhận Health Certificate là 02 năm, kể từ ngày cấp.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Health Certificate là Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế.

Giấy chứng nhận y tế Health Certificate thực phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận y tế Health Certificate thực phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Thứ Sáu, Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificata Of Free Sale – CFS)

Chứng nhận lưu hành tự do là giấy chứng nhận để chứng minh sản phẩm của doanh nghiệp đã được phép lưu thông tự do trên thị trường trong nước. Chứng nhận lưu hành tự do được cấp khi có yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Là một trong những điều kiện cần và đủ để thông quan khi xuất khẩu.

– Hồ sơ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn
 • Bản công bố sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn
 • Nhãn chính sản phẩm

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận lưu hành tự do tại cơ quan nhà nước từ 7-10 ngày làm việc.

– Thời gian hiệu lực giấy chứng nhận lưu hành tự do là 02 năm.

– Cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn: Bộ Công Thương.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS sản phẩm xuất khẩu
Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS sản phẩm xuất khẩu (Ảnh: HOÀNG VY Media)

Ngoài các giấy phép để lưu hành sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn nêu trên, để phát triển kinh doanh hàng hóa thực phẩm và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp nên tiến hành các thủ tục sau:

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu để được sự bảo hộ độc quyền đối với logo; nhãn hiệu của cơ sở kinh doanh.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/Bảo hộ độc quyền thương hiệu (Ảnh: HOÀNG VY Media)

– Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như được người tiêu dùng biết đến với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch /iCheck
Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch /iCheck (Ảnh: HOÀNG VY Media)

HOÀNG VY Media làm giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn 

Để hàng hóa lưu thông ra thị trường nhanh chóng và an toàn, hãy để HOÀNG VY Media giúp quý doanh nghiệp trong việc tư vấn và thực hiện đầy đủ các giấy phép cho cơ sở sản xuất và lưu hành sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn cũng như mặt hàng thực phẩm khác; tạo điều kiện tốt nhất để sản phẩm của doanh nghiệp đến với thị trường trong nước và thị trường quốc tế thời gian sớm nhất.

– Tư vấn quy định pháp lý làm các giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ liên quan để xin các giấy phép theo quy định;

– Soạn thảo và hoàn thành tất cả các hồ sơ gửi cho khách hàng ký tên, đóng dấu;

– Đại diện nộp các hồ sơ xin giấy phép cho cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn tại cơ quan theo quy định;

– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước cho đến khi có kết quả;

– Đại diện khách hàng nhận các giấy chứng nhận và giao tận nơi cho khách hàng.

Liên hệ dịch vụ HOÀNG VY Media

Trên đây là những thông tin cần thiết về các giấy phép sản xuất và lưu hành thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn theo luật định; Quý khách có nhu cầu làm trọn gói giấy phép cho sản phẩm thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn hay các mặt hàng khác lưu hành thị trường, hãy liên hệ HOÀNG VY Media để được tư vấn hỗ trợ nhanh chóng nhất.

HOTLINE: 0933 277 479 – 0937 832 479

Website: www.tuvangiayphephoangvy.com

Email: tuvangiayphephoangvy@gmail.com
hotro@tuvangiayphephoangvy.com

 

►CÁC TIN KHÁC

Bài viết liên quan